Xí Quách Thần Thánh!

Riêng món này quán chỉ dành để đãi đối tác, khách hàng, bạn bè của cậu con trai cô chủ. Rất nhiều người hỏi tại sao không làm để bán món này!

  • Dùng để nhậu
  • Dùng để ăn bổ dưỡng cho người tập tạ
  • Dùng để làm thực phẩm dinh dưỡng cho thú cưng

Nhưng thôi!

Để mời thôi. 😉

Advertisement

Published by Tu Nguyen

Banker | Entrepreneur | Business Owner | (BA Hons) Business and Management | Oxford Brookes University, Oxfordshire, United Kingdom |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: