Có Những Góc Máy Rất Duyên Của Thực Khách!

Các cô dự chương trình bên Nhạc Viện Thành Phố. Rồi selfie cực dễ thương cùng nhau. Tuổi trẻ vẫn còn mãi khi tâm hồn ta không chịu già đúng không ạ?

Advertisement

Published by Tu Nguyen

Banker | Entrepreneur | Business Owner | (BA Hons) Business and Management | Oxford Brookes University, Oxfordshire, United Kingdom |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: